Klachten

Uiteraard stellen wij alles in het werk om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter onverhoopts toch een klacht mocht hebben over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u, zodat tot een oplossing kan worden gekomen en wellicht maatregelen kunnen worden genomen ter voorkoming van dergelijke klachten in de toekomst. De kwaliteit van onze dienstverlening en tevredenheid van onze cliƫnten staat immers voorop.

 

Indien u een klacht heeft kunt u deze melden bij één van de secretaresses. Deze zal uw klacht opnemen middels een klachtenregistratieformulier, waarna de klacht door de klachtenfunctionaris zal worden besproken met de desbetreffende advocaat of medewerker. Vervolgens zal door de klachtenfunctionaris worden getracht om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld of de bespreking van de klacht niet tot een oplossing heeft geleid bestaat de mogelijkheid om uw klacht vervolgens aan een onafhankelijk persoon of college voor te leggen. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid u hierover meer informatie te verstrekken.