Mediation

Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Een burenruzie over geluidsoverlast? Conflict met uw baas? U wilt in goed onderling overleg scheiden?

 
Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Vaak ziet u echter de oplossing niet meer omdat de ruzie inmiddels te hoog is opgelopen. Mediation kan dan wellicht een oplossing bieden.
 
Een onafhankelijk bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het mediation-proces.

Het gaat bij mediation om belangen, wensen en emoties van partijen.

 

Waarom kiezen voor mediation? 
  • U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen in de communicatie met de ander;
  • Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt;
  • Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst;
  • U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten), bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen;
  • U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen;
  • U werkt sámen aan een oplossing (die daarom ook beter bij u zal passen);
  • Door de geheimhoudingsplicht, waaraan alle partijen en de mediatior zich moeten houden, kan het makkelijker zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken;
  • Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter;
  • U wilt de oplossing in eigen hand houden.

De mediator begeleidt u bij het vinden van een oplossing. De mediator bedenkt deze oplossingen echter niet zelf en neemt geen beslissingen. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een oplossing voor het conflict. De mediator blijft onafhankelijk en neutraal.

Het gaat niet om winnen of verliezen, maar beiden tevreden uit een conflict komen.

 

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen over mediation, kunt u uiteraard, geheel vrijblijvend, contact opnemen met mr. Burlet.