Kosten

Het eerste gesprek, of dit nou telefonisch of in persoon is, is (tot maximaal 45 minuten) altijd geheel gratis en vrijblijvend. Pas als u, na dit eerste gesprek, besluit dat u van onze diensten gebruik wenst te maken, zullen kosten in rekening worden gebracht.

Na of tijdens een eerste gesprek, zullen wij allereerst bezien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). In Nederland bestaat immers een stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat, indien het inkomen en vermogen van een rechtzoekende (en diens partner) onder bepaalde grenzen vallen, de mogelijkheid bestaat dat de overheid een bepaald deel van de kosten van rechtsbijstand betaalt. Dit leidt er doorgaans toe dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan wanneer men het reguliere uurtarief dient te voldoen. Voor meer informatie: zie www.rechtsbijstand.nl.

Het is echter mogelijk dat u niet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een toevoeging voldoet: het betreft een zakelijk geschil, uw inkomen en/of vermogen overschrijden de vastgestelde grenzen of het betreft werkzaamheden waarvoor geen toevoeging wordt verstrekt. Indien u desalniettemin toch gebruik wenst te maken van onze diensten, wordt er een uurtarief in rekening gebracht van € 225,00 excl. B.T.W. en vermeerderd met 5% kantoorkosten. Eventuele griffierechten, deurwaarderskosten, kosten in verband met het opvragen van gegevens etc. zijn hier niet bij inbegrepen.