Links

          Juridisch
  • Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.
  • Adressen en contactinformatie van de rechtsprekende instanties in Nederland, maar ook voor meer informatie over rechtspraak in Nederland, procedures, uitgesproken faillissementen en schuldsaneringsregeling of gepubliceerde rechtspraak: www.rechtspraak.nl.
  • Meer informatie voor jongeren over recht en rechtspraak is te vinden op www.rechtvoorjou.nl.
  • Een groot deel van de in Nederland geldende wetten en regelingen is te vinden op www.overheid.nl.
  • Wij zijn aangesloten bij de Orde van Advocaten. Op www.advocatenorde.nl vindt u o.a. meer informatie over deze organisatie en de advocatuur.
  • Indien u financiĆ«le problemen heeft of juist schuldeiser bent, vindt u meer informatie over schuldsaneringsregelingen op www.wsnp.rvr.org.
  • Wij zijn tevens te vinden via www.advocaatzoeken.nl.
         
          Overig
  • Ons kantoor draagt A.V.C. Aardenburg een warm hart toe en is dan ook A- en tevens shirtsponsor. www.avcaardenburg.nl