Bestuurs- en sociale zekerheidsrecht

Vergunningen, subsidies, uitkeringen etc. Burgers en bedrijven zijn in belangrijke mate afhankelijk van de overheid. Gelukkig bestaat er in Nederland een uitgebreid stelsel aan wetten en regels waaraan de overheid zich dient te houden, zodat een zo goed mogelijke besluitvorming over en communicatie met burgers wordt gewaarborgd. Dit wil echter niet zeggen dat de overheid nooit fouten maakt of we het altijd eens zijn met de overheid. In die gevallen is er veelal de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen tegen een bepaald handelen of nalaten door de overheid.

 

Mr.B.J. van de Wijnckel heeft er reeds vele overheidsinstanties en rechters van overtuigd om een bepaalde beslissing te herzien of te vernietigen en staat dus ook voor u klaar in uw ‘strijd tegen de overheid’.