Burenrecht

Die struik van de buren die zonlicht aan de tuin onttrekt, de nieuwe schutting die iets te ver over de erfgrens is geplaatst of de buurman die weigert om zijn toestemming te geven voor het plaatsen van een ladder op zijn erf. Juist omdat dit soort ergernissen veel invloed kunnen hebben op uw dagelijks leven, kunnen de gemoederen soms erg verhit raken. Nu een burenruzie echter al gauw kan uitmonden in wederzijdse pesterijtjes en soms onherstelbare schade kan worden aangericht door (het uitblijven van) bepaalde acties van de buren, is het zaak om in een vroeg stadium iets te ondernemen tegen de ergernissen. Onder het mom’ beter een goede buur dan een verre vriend’ verdient het uiteraard de voorkeur om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dat overleg niet meer mogelijk is kan een mediator soms uitkomst bieden om het overleg weer in goede banen te leiden en de communicatie te herstellen of verbeteren. Mocht ook een mediator (vermoedelijk) geen uitkomst bieden, kan een brief van een advocaat of, in het ‘slechtste’ geval, een procedure, de bewuste buren vaak net dat zetje geven om zich wel aan de regels te houden.

 

Mr. D.J.A. Burlet kan als mediator de verstandhoudingen weer recht trekken. Als er voor een gesprek echter geen plaats meer is, stelt zij alles in het werk om de buren ertoe te bewegen om zich zo snel mogelijk alsnog als een ‘goede buur’ te gedragen.