Huurrecht

Huurder of verhuurder: beiden kunnen geconfronteerd worden met uiteenlopende problemen. Wat dient er allemaal te worden geregeld in een huurovereenkomst? Eén van beide partijen neemt slechts een maand opzegtermijn in acht, mag dit? De huur wordt niet tijdig betaald, wat kan hiertegen worden gedaan? De verhuurder weigert de borg terug te betalen, kan dit? Er is schade aan de woning, wie is aansprakelijk? Mag een woning worden onderverhuurd?

 

Mr. B.J. van de Wijnckel en mr. D.J.A. Burlet adviseren huurders en verhuurders en staan hen bij in een eventuele procedure.