Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht loopt als een rode draad door ons leven. Het begint immers al bij de geboorte met het recht op een naam en de aangifte van het kind bij de burgerlijke stand en eindigt bij het opmaken van de akte van overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de erfenis. In de tussenliggende periode willen we een naamswijziging, trouwen we, worden we ouders en erkennen we of adopteren we kinderen, hebben we te maken met de Raad voor de Kinderbescherming, scheiden we, hebben we conflicten over het gezag over de kinderen, alimentatie, de omgangsregeling of de boedelverdeling, voeren we het bewind over het vermogen van onze ouders en willen we trouwen met onze nieuwe partner.

 
In al deze gevallen kunt u behoefte hebben aan juridische bijstand. U heeft misschien een advocaat nodig om een procedure te kunnen starten of wilt de zaak uit handen kunnen geven. Mr. D.J.A. Burlet staat u graag bij met deskundig advies op het gebied van het personen- en familierecht.