Jeugdrecht

Soms komen minderjarigen in de problemen. Brandjes stichten, diefstal, joyriding, vechtpartijtjes, drugshandel... 'Ik stond er bij en keek er naar' is vaak al genoeg om opgepakt te worden door de politie. Soms blijft het bij de spreekwoordelijke tik op de vingers of papier prikken in het park, maar soms moet ook verantwoording worden afgelegd aan de officier van justitie of de kinderrechter. Schuldig of onschuldig: minderjarigen nemen een bijzondere plaats in in onze maatschappij en in Nederland hebben ze dan ook recht op een advocaat die hun (gratis) bijstaat in een eventueel strafproces. Een advocaat die het naadje van de kous wil weten en met de minderjarige én de ouders meedenkt over een eventueel passende straf.
 
Maar de problemen met minderjarigen kunnen ook van heel andere aard zijn. U heeft zelf problemen met de opvoeding van uw kind(eren) of uw kind heeft gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Hulpverlenende instanties als Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming mengen zich vaak in de situatie en gelukkig heeft dit vaak een positieve invloed, maar helaas loopt het soms ook wel eens anders. U vindt dat u of uw kind helemaal geen begeleiding nodig heeft, u bent niet te spreken over de aanpak van uw gezinsvoorgd of kunt zich totaal niet vinden in de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind.
 
Soms is het moeilijk om nog wat licht te zien aan het eind van de tunnel. Mr. D.J.A. Burlet is echter gespecialiseerd in het jeugdrecht en het belang van de minderjarige staan voor hun te allen tijde centraal. Zij heeft dan ook al vele malen de ogen van rechtsprekende en hulpverlenende instanties geopend, maar ook die van ouders en minderjarigen.